ИЗПИТНА ПРОГРАМА

 ЗА ТЕХНИЧЕСКА СТЕПЕН ГУП (GUP )

СТЕПЕН 
БАЗОВА
ТЕХНИКА
Кибон
ФОРМА
пумсе
 СПАРИНГ
Кйоруги
 ФИЗИЧЕСКИ ТЕСТ
СИЛОВ ТЕСТ
ЧУПЕНЕ
Кйокпа
Интервю
Терминология
История на таекуондо
Етикет
Символика
10 ГУП
White
    –
 
 
9 ГУП
Whiteyellow Такса- 20 евро

Нарани соги
Моа соги
Джучом соги
 • Джучом соги с удари с ръце
Ритници: Подо чаги
Мирео чаги
Да
8 ГУП
Yellow Такса -30 евро
 • Джучом соги – удари с ръце 1,2,3
 • Аре маки
 • Момтонг маки
 • Олгул маки
 • Мирео чаги
 • Ап чаги
 • Нерио чаги
   Пумсе 1
Стъпки(напред/назад/встрани
Шпагати 
 •       Ме Джумок
 
7 ГУП
Yellowgreen Такса- 40 евро
Удари с ръце в движение напред и назад в Ап куби
Ап соги Аре,Монгтонг,Олгул маки
Ритници:
 • Мирео
 • Ап
 • Нерио
 • Долио чаги
 • Пумсе 2
 • Договорен спаринг
 
 • Шпагати
 •  Подскоци(10-15 броя)
 • Чупене с хансонал обърнат надолу
 
6 ГУП
Green
Такса- 50 евро
 •  Сонал мокчиги/Апсоги/ напред-назад
    Пумсе 3
 • Спаринг с протектори за ръце и крака
Физически тест:
1.Клекове(15-20 броя)
2.Страничен шпагат + завъртане на тялото
Долио чаги
Чируги
 
5 ГУП
Greenblue Такса-60 евро
 • Соннал момтонг маки
 • Джеби пум мокчиги+чируги
Пумсе 4
Спаринг със сянка(2 рунда по 1:30 минути)
 • Мост/Кобра
 • Подскоци(10 пъти)/кълбо напред
 • Йоп чаги
 • Миро чаги
4 ГУП
Blue Такса -70 евро
 • Хансонал бакатмаки
 • Меджумок нерио чиги
 • Палкуп долиочиги
 • Апкуби аремаки+диткоасоги дънджумок
Пумсе 5
Спаринг с педел/шит/лапа(2 рунда по1:30 минути) 
 • Мост/въртене напред-назад
 • Повдигане на коленете нагоре(ляво,дясно,едновременно с двете-10 пъти)
 • Хансонал чиги
 • Нерио чаги
 
3 ГУП
Bluered Такси-80 евро
 •  Хансонал олгулбитуро /Батангсон маки
 • Ап/Долио/Йоп/Дит чаги
 • Долио чаги+дит чаги,Ап+Йоп чаги
 •  Пумсе 6
 
 • Спаринг с хога
   (2 рунда по 1:30 мин.)
 • Предно и задно колело до положение шпагат
 • Подскоци
1.Дънгджумок
2.Дит чаги
Физически тест:
 • Предно и задно кълбо до положение шпагат
 
2 ГУП
Red Такси -85 евро
 • Апкуби Гавимаки
 • Диткуби Сонал Аре Маки( с отворена ръка-длан)
 • Апсоги дънджумок бакатчиги
Ритници:
Ап/Долио/Йоп/
Хурио чаги
Пумсе 7 
 • Спаринг с пълна екипировка 
 • Странично колело(три пъти)
 • Тийо ап чаги(ап чаги с отскок)
 • Палкуп долио чиги
1 ГУП
Redblack

*Таксите за изпита са сумирани на база такси утвърдени от Българска Федерация по Таекуoндо – WT

Всички успешно защитили степен получават сертификат на Българска федерация по таекуон-до стил WT .