0_0_0_0_472_345_csupload_40446886

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

17:45 –19:15 

(B-teам)

Индивидуални тренировки 

 

17:45-19:15

 (B-tеам)

Индивидуални тренировки

17:4519:15 

(B-tеам)

19:15-20:30

(A-team)

18:30 – 20:15

Подготовка за състезания

Хапкидо; Кобудо(оръжия);

Суйкендо

19:15-20:30

(A-team)

18:30 – 20:15

Подготовка за състезания

Хапкидо; Кобудо(оръжия);

Суйкендо

19:15-20:30

(A-team)

 

Легенда

A-team – състезатели спаринг и пумсе клас – А    
B-team –  състезатели спаринг и пумсе клас – Б