0_0_0_0_472_345_csupload_40446886

Графикът влиза в сила от 01.09.2018 година !!!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

18:00 –19:00 

(B-teам)

Индивидуални тренировки 

 

18:00-19:00

 (B-tеам)

Индивидуални тренировки

18:00-19:00 (Btеам)

19:00-20:15

(A-team)

18:30 – 20:15

Подготовка за състезания

Хапкидо; Кобудо(оръжия);

Суйкендо

19:00-20:15

(A-team)

18:30 – 20:15

Подготовка за състезания

Хапкидо; Кобудо(оръжия);

Суйкендо

19:00-20:15

(A-team)

 

Легенда

A-team – състезатели спаринг и пумсе клас – А    
B-team –  състезатели спаринг и пумсе клас – Б