Правила и мерки за селектиране на участници в мероприятия на клуба

Posted on авг. 16, 2019 in Предстоящи събития | 0 comments

От месец септември 2019 година се въвеждат  правила относно селектиране на участници за състезания и изпити и други мероприятия предвидени от програмата на клуба за текущата година.

1.Брой посещения на тренировки. При системни отсъствия ученикът губи права за участия в състезания и предстоящи изпити и/или мероприятия,за което получава предупреждение за изключване от клуба.

2. Степен на усвояване на необходимите теоретични и практически знания и умения. Ученик не познаващ материята и нямащ достатъчно теоретична и практическа подготовка, губи право да  взима участие в предходни изпити и състезания.Получава предупреждение.

3.Ниска самодисциплина и липса на спазване на  етикета в залата и места за провеждане на мероприятия. Трениращ или състезател,които не участват в мероприятията на клуба,или не спазват предвидения задължителен етикет в залата за тренировки или местата за провеждане на  мероприятия,получава  писмено и устно предупреждение за изключване.Също така губи права в клуба.

4. Трениращ или състезател,който не заплаща в предвидения срок до 10-то число на текущия месец, месечен членски внос,както и такси за изпити или състезания или системно закъснява,получава директно писмено предупреждение за прекратяване на членски права в клуба.Също така това важи и по правилник за пропуснат месец без заплащане.Ученикът директно губи права.

5. Не участва активно и съзнателно в тренировъчния процес. Не участва в никакви мероприятия на клуба.Предприемат се мерки за предупреждение за ограничаване и изключване и губене на права в клуба.

Забележка:
ТК“Хемус“,град Горна Оряховица има предвидена програма от мероприятия ,която включват изпити за степен,състезания,демонстрации ,лагери,семинари,контролни срещи и др.
Всяка година и при записване на нов член на клуба, всеки един трениращ и родителите му са уведомени устно и писмено за предстоящите мероприятия.Всеки един при записване се запознава с мерките и правилата в клуба и е длъжен да ги спазва.За не спазване предстоят мерки за ограничаване и наказания.
Не се  толерират своеволия и  демонстрация на не уважение и не спазване на правилата в клуба от когото и да било.Без значение от стаж,степени и позиция в клуба.

Румен Димитров
Президент на ТК“Хемус“

 

16.8.2019 година

Горна Оряховица

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *