E-mail: tchemus@abv.bg
GSM: +359  886 555 994 – Румен Димитров 
Адрес: Спортна зала „Н. Петров“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов“ № 26

Captcha:
9 + 7 =