Основни термини
 • Чарьот – мирно, внимание,
 • Банде – разноименен
 • Счьот – свободно,
 • Йъп – настрани, страничен
 • Чунби – готови,
 • Джьочо – обърнат, завъртян
 • Сийджак – започни,
 • Чурги – удар с ръка
 • Баро – спри,
 • Чиги – удар с ръка
 • Кальо – раздели се, спри,
 • Чаги – удар с крак, ритник
 • Гесок – продължи,
 • Ду – двоен, два
 • Гман – карай,
 • Джебипум – лястовица
 • Олгул – горно ниво,
 • Добок – екип за Таекуондо
 • Аре – долно ниво,
 • Доджанг – тренировачна зала
 • Момтон – средно ниво,
 • Кьокпа – тест за чупене
 • Пумсе – форма,
 • Мок – врат
 • Гейруги – спаринг,
 • Ток – челюст
 • Хан бон гейруги – едностъпков спаринг,
 • Киап – боен вик
 • Мачьо гейруги – договорен спаринг
 • Хосенсул – самозащита
 • Тивио – скок
 • Уен – ляво
 • Курио обси – самостоятелно изпълнение
 • Ан – навътре, вътрешен
 • Курио мачосо – изпълнение под команда
 • Бакат – навън, външен
 • Тиро дорат – кръгом
 • Ап – прав
 • Парге – бързо
 •  Апе – преден, напред
 • Хурги – кръст, таз
 • Баро – едноименен

 

Ударни и блокиращи повърхности на тялото
 
 •                   Ап джумок – предна част на юмрука – “чело”;
 •                   Дън джумок – горна част, “гръб” на юмрука;
 •                   Мит джумок – вътрешна част на юмрука – “чук”;
 •                   Пьон джумок – “тънък” юмрук (втори фаланги);
 •                   Бам джумок – юмрук – “пръст”;
 •                   Соннал – ръка – “нож” външен ръб на дланта;
 •                   Соннал дънг – ръка – “нож” вътрешен ръб на дланта;
 •                   Сонкут – пръсти –  “копие”  върховете на пръстите на; ръката;
 •                   Гави сонкут – пръсти – “ножица” върховете на показалеца и средния пръст на ръката;
 •                   Хан сонкут – пръст – “игла” върха на показалеца;
 •                   Акумсон – ръка – “арка” дъгата между палеца и показалеца на ръката;
 •                   Батангсон – длан;
 •                   Бакат палмок – външен ръб на предмишницата;
 •                   Ан палмок – вътрешен ръб на предмишницата;
 •                   Дънг палмок – горена част на предмишницата;
 •                   Мит палмок – долана част на предмишницата;
 •                   Палкуп – лакет;
 •                   Ап чук – възглавница на ходилото;
 •                   Дит чук – задна част на петата;
 •                   Бал нал – външен ръб на ходилото;
 •                   Бал бадак – вътрешен ръб на ходилото;
 •                   Бал дънг – горна част на, “гръб”  на ходилото;
 •                   Дуит кумчи – пета;
 •                   Балкут – пръсти на краката;
 •                   Муруп – коляно;
 •                   Мори – глава;
 
Позиции в ТАЕКУОНДО 
 
 •                    Пьонхи соги – “естествена” позиция;
 •                    Чарьот соги – позиция “ мирно;
 •                    Моа соги – “затворена позиция;
 •                    Нарани соги – “успоредна” позиция;
 •                    Джучум соги – позиция на ездача;
 •                    Ап соги – предна(‘естествена”) позиция;
 •                    Ап джучум соги – предна “ездачна” позиция;
 •                    Ап куби – предна дълбока позиция;
 •                    Дит куби – задна позиция;
 •                    Бом соги – позиция “тигър”;
 •                    Ап коа соги – предно кръстосана позциция;
 •                    Дит коа соги – задно кръстосана позиция;
 •                    Хакдари соги – позиция “жерав”( позиция на един крак);
 •                    Дит хакдари соги – задна позиция “жерав”;