Голямо внимание трябва да се обръща на поздравите, които са съществена част от тренировките по Таекуондо. Ученикът трябва да се покланя на инструктора си, на по – старшите членове и на противниците си. Той не трябва да губи самоконтрол, благоразумие или спокойствие. Преди и след упражнение или състезание участниците трябва да се обърнат, да оправят униформата си и да се покланят на противника си или инструктора.
  Докато седят на пода, практикуващите трябва да запазят правилна стойка, благоприятна за здравето. Ръцете трябва да са положени на коленете, гърбът да е прав, краката да са кръстосани отпред като стъпалата са под бедрата. По време на тренировката трениращите трябва да спазват протокола.
  Преди да се влезе в тренировъчната зала:
  Влизащите ученици без значение дали са в униформа или в цивилни дрехи, трябва да поздравяват флаговете и да се покланят на инструктора веднага щом влязат в тренировъчната зала. Това трябва да се прави без изключение. Ученикът не трябва да чака инструктора му да отвърне на поклона му, ако той е зает в момента.
  Започване на тренировката:
  Учениците се строяват според старшинство и степен. Практикуващият с по-висока степен застава отдясно. Инструкторът заема позиция по средата пред групата. Практикуващият с най-висока степен задава командите:
  1. Ча риот – внимание
  2. Кукие те хан кьонне – поклон пред флага
  3. Ба`ро – отпускане, свободно.
  4. Сабом ним ке кьонне – поклон пред учителя
  5. Сабом ним анейо хасео – здравейте учителю / как сте
  По време на тренировката:
  Уважение и дисциплина трябва да се поддържат през цялото време и ритуалът на Таекуондо да се извършва по един и същ начин. Когато главният инструктор на школата или гост с висока степен влезе в тренировъчната зала, инструкторът в момента или ученикът с най-висока степен  командва групата за внимание и поклон. След като е отдадено уважение, групата веднага трябва да продължи тренировката. Когато  ученикът закъснее, той трябва да изчака докато  инструктора го види, тогава да се приближи, да се поклони и да поиска разрешение да се присъедини към групата. Ако ученикът трябва да напусне тренировката по – рано, той трябва първо да получи разрешение от инструктора.
  Разпускане на групата:
  Както при започване на тренировката, учениците се строяват според степента си, старшият член издава следните команди (както по горе).
    Когато е подадена командата за поклон към инструктора всички ученици изричат ясно:
    „Сабом ним камза хамида!“ – Благодаря!
    „Анейо хи касейо!“ – Довиждане!