Необходими стъпки :

1. Свържете се с нас

2. Посетете една тренировка на центъра

3. Подгответе необходимите документи за кандидатстване

Изисквания към кандидатите:

  1.  Възраст от 6 до 10 години
  2.  Добро здравословно състояние позволяващо занимания с бойни спортове
  3.  Тренировъчен екип (закупува се лично)
  4.  Заплатен месечен членски внос
  5.  Набор от документи (по образец)