Център по бойни изкуства Хемус предлага спортни услуги изразяващи се в обучение и възпитание на своите членове чрез методите и средствата на източните бойни изкуства таекуондо, хапкидо,кобудо,суйкендо,йайдо,кенджуцу

  Това включва:
  1. Обучение по таекуондо ,хапкидо,ко бу до (окинавски оръжия ),суй кен до (самозащита ),кенджуцу и йайдо(работа с меч)
  2. Подготовка на състезатели и участие в националния и международен спортен календар на Българска федерация по таекуон-до ВТФ;
  3.Участия в демонстрации;
  4. Повишаване нивото на опитност и полагане на изпити по програма на центъра и получаване на сертификати от Българска федерация по таекуон-до ВТФ; ;
  5. Организиране на спортно – подготвителни лагери;
  Обучението се осъществява от квалифицирани треньори и инструктори.
  Трениращите са разделени по възрастови групи и ниво на опитност.
  Тренировката е съобразена с научните постижения в областта на методиката на спортната тренировка.
  Индивидуален подход при обучение.