"Това, което е трудно, изисква месеци, понякога години; това, което е невъзможно, съвсем просто казано - изисква малко повече..."

Additional Info